Gladsaxe Jazzklubs bestyrelse

Formand
Mette Stevns
Formand
Lasse Pejtersen
Kasserer
Jan Engblom
Menigt medlem
Sussi Frølich
Menigt medlem
Jonna Helleshøj
Menigt medlem
Jørgen Sørensen
Menigt medlem
Bente Jakobsen
Suppleant
Kirsten Lykke Knudsen
Suppleant
Bo Greiffenberg