Gladsaxe Jazzklubs bestyrelse

Formand
Mette Stevns
Kasserer
Jan Engblom
Menigt medlem
Sussi Frølich
Menigt medlem
Jonna Helleshøj
Menigt medlem
Jørgen Sørensen
Menigt medlem
Bente Jakobsen
Kasserer
Erling Kristiansen
Suppleant
Bo Greiffenberg