Gladsaxe Jazzklubs bestyrelse

Kasserer
Jan Engblom
Menigt medlem
Sussi Frølich
Menigt medlem
Jonna Helleshøj
Menigt medlem
Mette Stevns
Suppleant
Lasse Pejtersen
Suppleant
Bente Jakobsen