Persondataforordningen i Gladsaxe Jazzklub

Gladsaxe den 01. januar 2022.

Dette dokument beskriver og dokumenterer implementeringen af Persondataforordningen i Gladsaxe Jazzklub.

Gladsaxe jazzklub er optaget af løbende at håndtere personoplysninger både sikkert og seriøst og efter de nyeste gældende internationale og nationale regler.

DERFOR INDSAMLER, BEHANDLER OG OPBEVARER VI PERSONDATA

Gladsaxe Jazzklub indsamler, behandler og opbevarer oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, postadresse og e-mail adresse i forbindelse med følgende formål:

  • Særlige events
  • Klubmedlemskab 
  • Køb af billetter
  • Nyhedsbreve
  • Bordplan til arrangementer
  • Kontrol af rabat ved billetkøb for medlemmer
  • Kontrol af betalt kontingent ved tilmelding til generalforsamlingen o. lign.

Der er tale om data, som almindelige, ikke følsomme oplysninger. 

Retsgrundlaget for behandling af disse oplysninger sker i henhold til Justitsministeriet Databeskyttelsesforordnings art. 6, stk. 1 litra b

De anvendte oplysninger er almindeligt anvendt i tilsvarende foreninger, så der er kutyme for afgivelse af oplysningerne. Der er ikke tale om personfølsomme oplysninger.

BILLETSYSTEM

Gladsaxe Jazzklub anvender ForeningsAdministrator som billetsystem. Der foreligger en aftale mellem Gladsaxe Jazzklub om behandling og opbevaring af data i forbindelse med køb af billetter til vores arrangementer. Aftalen sikrer os, at leverandøren også lever op til lovgivningen om persondata.

Leverandøren udleverer ikke data til 3. part.

Ved betaling af billet gennem systemet indtaster køber sit kortnummer. Systemet anvender en af PBS certificeret løsning, og anvender en af PBS opstillet løsning, som hæver beløb på købers konto. Kortnummeret lagres ikke i systemet og kan derfor ikke misbruges.

VIDEREGIVER AF OPLYSNINGER

Nej, som udgangspunkt videregives oplysninger ikke.

HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE DATA?

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling For medlemskaber af Gladsaxe Jazzklub, der ikke er opsagt; men udløbet, gælder, at vi som udgangspunkt bevarer data i yderligere 2 år for at gøre en evt. genoptagelse af medlemskabet lettere.

Ved udmeldelse eller manglende gentegning af medlemskab vil du til enhver tid kunne anmode om at få dine persondata slettet. 

BESKYTTELSE AF DATA

Data lagres på forsvarlig måde. Det drejer sig om en fil, der er krypteret og beskyttet med password.

De af Gladsaxe Jazzklub valgte personer lagrer data under deres arbejde for Jazzklubben på tilsvarende forsvarlige måde.

BRUGERS RETTIGHEDER

Se Persondata Politikken.

FORTROLIGHED

Personer, der arbejder med data for Gladsaxe Jazzklub, er underlagt fortrolighed om dataene og deres behandling.

Information til medlemmer og andre interessenter

Gladsaxe Jazzklub har udarbejdet en Persondata Politik. Den er offentlig tilgængelig på foreningens hjemmeside.