Om Gladsaxe Jazzklub

I sommeren 2007 blev der gennem lokalaviserne i Gladsaxe indkaldt til et møde, hvor interessen for at etablere en jazzklub, kunne drøftes.

"Aktivcentret", daværende navn på Center for Kultur og Fritid - nu TELEFONFABRIKKEN, lagde hus til den 16. august, og mødet havde 30-40 deltagere.

Mødet resulterede i, at der blev nedsat en arbejdsgruppe på 10 personer med de opgaver at drøfte grundlaget for en jazzklub samt at indkalde til en stiftende generalforsamling.

Generalforsamlingen blev med 50 - 60 deltagere afholdt - igen i "Aktivcentret".

Et vedtægtsforslag blev med få ændringer vedtaget. 7 af arbejdsgruppens medlemmer stillede op til valg til bestyrelsen og blev valgt.

Og med vedtægter, bestyrelse, suppleanter, revisor og hjemmeside var jazzklubben en realitet.

Gladsaxe Jazzklub blev stiftet den 27. november 2007.