Vedtægter for Gladsaxe Jazzklub med hjemsted i Gladsaxe kommune

Vedtægterne for Gladsaxe Jazzklub er senest ændret på generalforsamlingen den 24/9-2021. Du finder dem ved at trykke på følgende link:

https://www.gladsaxejazzklub.dk/sites/default/files/2021-09-24-vedtaegter.pdf