Gladsaxe Jazzklubs bestyrelse

Formand
Henning Tranberg
Kasserer
Jan Engblom
Menigt medlem
Sussi Frølich
Menigt medlem
Inez Tranberg
Menigt medlem
Jonna Helleshøj
Menigt medlem
Mette Stevns
Suppleant
Lasse Pejtersen
Suppleant
Bente Jakobsen