Her kan du melde dig ind i Gladsaxe Jazzklub

Medlemskab og kontingent.Et medlemskab af Gladsaxe Jazzklub koster for et kalenderår 200 kr.Medlemskabet giver adgang til koncerterne til medlemspris.Du vil ved fremvisning af gyldigt medlemskort også kunne komme i en række andre jazzklubber, som vi har entrésamarbejde med. Link til indmeldelse af nye medlemmer:https://medlem.gladsaxejazzklub.dk/indmeld Medlemsfordelene er klare:

  • Du vil altid kunne komme ind til jazzklubbens arrangementer til laveste entrépris
  • Du vil have adgang til jazzklubbens årlige generalforsamling
  • Du vil have fortrinsret til klubbens jazzweekend
  • Du vil kunne opnå rabat til udvalgte offentlige filmforestillinger i Bibliografen i Bagsværd

Gladsaxe Jazzklub har i dag ca. 500 medlemmer.