Generalforsamling 2013

Kære medlemmer af Gladsaxe Jazzklub

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling:

Fredag den 11. januar 2013, kl. 19.00.

Forud for generalforsamlingen inviteres klubbens medlemmer til middag kl. 17.30.

Middagen leveres af restaurant "Madbiblioteket".

Tilmelding til middagen er nødvendig og skal ske senest: Mandag den 7. januar2013.

Tilmelding: gladsaxe.jazz@yahoo.com eller på telefon 28 18 62 31.

Efter generalforsamlingen er der koncert ca. kl. 20.30 - 23.00 med gruppen "Favorittes" - en aarhusiansk vokaltrio og rytmegruppe, der spiller jazz og evergreens fra radioens guldalder.

Spisning og koncert er gratis for klubbens medlemmer.

Gæster vil mod betaling kunne få adgang til koncerten.

Generalforsamlingens dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent (2014)
 7. Valg af bestyrelse - på valg er: Sussi Frølich - Jonna Helleshøj - Ole Kjær
  Alle tre er villige til valg for en to-årig periode.
 8. Valg af bestyrelsessuppleanter for et år.
  Bente Jacobsen og Jørgen P.K. Sørensen er villige til genvalg
 9. Valg af revisor samt revisorsuppleant
 10. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest: Fredag den 28. december 2012.

Der henvises i øvrigt til klubbens vedtægter på hjemmesiden www.gladsaxejazzklub.dk.

For god ordens skyld skal det nævnes, at kun deltagere med "Medlemskort 2013" i hånden har adgang til selve generalforsamlingen.
Erhvervelse af det nye medlemskort kan ske frem til selve generalforsamlingen - men husk tilmeldingsfristen til middagen, hvis deltagelse ønskes.

Tak for jeres fine opbakning i 2012.

Glædelig Jul & Godt Nytår

Med venlig hilsen
Ole Kjær