Godt Nytår!

Kære medlemmer og venner af Gladsaxe Jazzklub
 
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne ønske jer alle velkomne til et jazzår, der godt nok har noget at leve op til efter sidste års mange arrangementer.

2012 blev på mange måder et fint år for jazzklubben med tredive forskellige arrangementer, et øget medlemstal og et stigende deltagerantal til de indendørs koncerter.

Mange flere detaljer om sidste sæson vil blive præsenteret på den forestående generalforsamling den 11. januar 2013.

Vi er imidlertid overbeviste om, at 2013 bliver et mindst lige så interessant jazzår for klubben.

I vil komme til at se nye initiativer, som ikke tidligere er forsøgt gennemført i klubben.

Og allerede i januar vil vi glæde os til at vise jer vores forbedrede lokaleforhold på "Telefonfabrikken".

"Program 2013" blev præsenteret i forbindelse med sidste sæsons december-koncert. Programmet kan ses her.

Over tohundrede medlemmer har op til årsskiftet allerede fornyet deres medlemskort for 2013.

I samme øjeblik klubbens kasserer har registreret en indbetaling, vil medlemskortet ligge klar på entrébordet eller blive fremsendt.

Gentegning og nytegning vil naturligvis også kunne ske i forbindelse med klubbens arrangementer.

Gladsaxe Jazzklubs bankforbindelse: Danske Bank

Indbetalinger skal ske til: reg. 4001  konto nr. 32044 29987.

På gensyn til gode jazzoplevelser i 2013.

På bestyrelsens vegne
m.v.h.