Aktuelt

Januar 2013

Hent som PDF: 

Ungt band spiller New Orleans

Gladsaxe Jazzklub slutter sæsonen med et jysk jazzband, der næsten ikke kan stoppe, når det først er kommet i gang.

Bandet ”Brassflavour” kommer fra Esbjerg og er dannet I 2008. Et ungt orkester med god energi og spilleglæde. De spiller jazz inspireret af de gode gamle New Orleans-numre.

Bandet har tidligere bl.a. spillet på Copenhagen Jazz Festival og på festivalerne i Silkeborg og i Slangerup.

Der er næppe tvivl om, at ”Brassflavour” kommer man til at høre meget mere til i de kommende år rundt omkring på de danske jazzscener.

Dermed slutter jazzklubben en sæson, som på alle måder har levet op til klubbens forhåbninger. Det er blevet til 27 indendørs og udendørs arrangementer samt en jazzweekend på Bromølle Kro. Hundredvis af jazzelskere har i 2012 lyttet og danset til musikken fra den brede vifte af traditionel jazz og swing, som klubben har præsenteret rundt omkring i kommunen. Og så er medlemstallet i øvrigt i dette kalenderår steget med hele 30 procent, således at klubben i dag har over 300 medlemmer.

Programmet for 2013 er i skrivende stund i trykken og vil blive uddelt i kulturhuset ”Telefonfabrikken” fredag aften. Og repertoiret næste år bliver i klubbens 6. leveår godt og varieret med både danske og udenlandske musikere, oplyser klubben.

Forude venter jazzklubbens generalforsamling, den 11. januar 2013, hvor bestyrelsen bl.a. aflægger beretning og regnskab. Fra pålidelig kilde er det erfaret, at der på denne generalforsamling vil blive præsenteret et par helt specielle nye initiativer, som bestyrelsen håber om opbakning til.

Koncerten finder sted:

Fredag den 14. december 2012, kl. 20.00 – 23.00
Dørene åbnes kl. 19.30 – for spisende gæster kl. 18.30

Entré: medlemmer: 50 kr. / ikke-medlemmer: 80 kr.

Bandets sammensætning:

Bjarke Nikolajsen, trompet og vokal;
Mads Rahbek, tenorsax og klarinet;
Casper Jensen, tuba;
Thomas Bryla, piano;
Magnus Bak, trombone
Søren Pedersen, trommer.

Godt Nytår!

Kære medlemmer og venner af Gladsaxe Jazzklub
 
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne ønske jer alle velkomne til et jazzår, der godt nok har noget at leve op til efter sidste års mange arrangementer.

2012 blev på mange måder et fint år for jazzklubben med tredive forskellige arrangementer, et øget medlemstal og et stigende deltagerantal til de indendørs koncerter.

Mange flere detaljer om sidste sæson vil blive præsenteret på den forestående generalforsamling den 11. januar 2013.

Vi er imidlertid overbeviste om, at 2013 bliver et mindst lige så interessant jazzår for klubben.

I vil komme til at se nye initiativer, som ikke tidligere er forsøgt gennemført i klubben.

Og allerede i januar vil vi glæde os til at vise jer vores forbedrede lokaleforhold på "Telefonfabrikken".

"Program 2013" blev præsenteret i forbindelse med sidste sæsons december-koncert. Programmet kan ses her.

Over tohundrede medlemmer har op til årsskiftet allerede fornyet deres medlemskort for 2013.

I samme øjeblik klubbens kasserer har registreret en indbetaling, vil medlemskortet ligge klar på entrébordet eller blive fremsendt.

Gentegning og nytegning vil naturligvis også kunne ske i forbindelse med klubbens arrangementer.

Gladsaxe Jazzklubs bankforbindelse: Danske Bank

Indbetalinger skal ske til: reg. 4001  konto nr. 32044 29987.

På gensyn til gode jazzoplevelser i 2013.

På bestyrelsens vegne
m.v.h.

Generalforsamling 2013

Kære medlemmer af Gladsaxe Jazzklub

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling:

Fredag den 11. januar 2013, kl. 19.00.

Forud for generalforsamlingen inviteres klubbens medlemmer til middag kl. 17.30.

Middagen leveres af restaurant "Madbiblioteket".

Tilmelding til middagen er nødvendig og skal ske senest: Mandag den 7. januar2013.

Tilmelding: gladsaxe.jazz@yahoo.com eller på telefon 28 18 62 31.

Efter generalforsamlingen er der koncert ca. kl. 20.30 - 23.00 med gruppen "Favorittes" - en aarhusiansk vokaltrio og rytmegruppe, der spiller jazz og evergreens fra radioens guldalder.

Spisning og koncert er gratis for klubbens medlemmer.

Gæster vil mod betaling kunne få adgang til koncerten.

Generalforsamlingens dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent (2014)
 7. Valg af bestyrelse - på valg er: Sussi Frølich - Jonna Helleshøj - Ole Kjær
  Alle tre er villige til valg for en to-årig periode.
 8. Valg af bestyrelsessuppleanter for et år.
  Bente Jacobsen og Jørgen P.K. Sørensen er villige til genvalg
 9. Valg af revisor samt revisorsuppleant
 10. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest: Fredag den 28. december 2012.

Der henvises i øvrigt til klubbens vedtægter på hjemmesiden www.gladsaxejazzklub.dk.

For god ordens skyld skal det nævnes, at kun deltagere med "Medlemskort 2013" i hånden har adgang til selve generalforsamlingen.
Erhvervelse af det nye medlemskort kan ske frem til selve generalforsamlingen - men husk tilmeldingsfristen til middagen, hvis deltagelse ønskes.

Tak for jeres fine opbakning i 2012.

Glædelig Jul & Godt Nytår

Med venlig hilsen
Ole Kjær
 

Pages